HOMIES

to najmłodsza stażem młodzieżowa formacja. Trafiają do niej osoby ,które pod bacznym okiem pani Patrycji przejdą rekrutację w grupie początkującej.

Osoby uczęszczające do tej grupy to osoby w różnym wieku i młodsze i starsze. „HOMIES” od 2013 roku również uczestniczy czynnie w życiu szkoły prezentując się na turniejach, zawodach i konkursach tanecznych.

Mają na koncie jak każda formacja osiągnięcia. ( osiągnięcia)

Smile TeamSmile Team