DSC06772.JPGdvdvmjdvmdkvmdkv
Author: Picasa
Aperture: 3.5
Camera: SLT-A55V
Iso: 800
Orientation: 1
« z 12 »

Na przestrzeni całej historii tradycja tańców w kręgu jest wciąż żywa i nadal w niektórych krajach, a zwłaszcza w Grecji przeplata się z życiem codziennym

TAŃCE W KRĘGU

to rozwijająca się w Polsce od kilkunastu lat forma spotkań z tradycyjnymi tańcami z rejonu Słowiańszczyzny, Bałkanów, Armenii, Mołdawii, Bretanii, Prowansji oraz tańcami Bliskiego Wschodu. Dzięki etnicznym tańcom i muzyce możemy również poznać różnorodność i bogactwo kultury cygańskiej, żydowskiej, rosyjskiej oraz orientalnej. Tańce w kręgu to również choreografie tworzone do muzyki współczesnej.

Każdy taniec jest prosty i przeważnie składa się z sekwencji kroków, które stale się powtarzają przez cały taniec. Technika wykonywanych kroków i zapamiętywanie układów stanowi cel drugorzędny. Najważniejsza idea to gotowość podążania z radością istnienia razem w ruchu lub zadumą za melodią, rytmem i śladami setek stóp tańczących te tańce przed nami.


Tańce w kręgu charakteryzują się tym, że są tańczone grupowo w kole lub korowodzie.

Bazują na dużej różnorodności, zarówno pod względem poruszanych tematów jak i tempa – są wśród nich wolne i dostojne, a także dynamiczne i pełne ekspresji. Każdy może znaleźć w nich coś dla siebie.

Dodatkową zaletą tańców w kręgu są przeważnie proste kroki, dzięki czemu mogą być one tańczone przez wszystkie grupy wiekowe.

Głównym celem tego rodzaju tańców jest integrowanie. Ich pierwotnym zadaniem było budowanie wspólnoty oraz podtrzymywanie tradycji i więzi w danej społeczności. Pod przykrywką muzyki i ruchu przekazują nam treści, mądrości, wzmacniają ciało i umysł a także rozwijają duchowość. W czasach obecnych idea integracji poprzez tańce w kręgu( mające uzdrawiający wpływ) znacznie się rozszerzyła i obejmuje różnorodne grupy ludzi, m.in. grupy pracownicze, seniorów, ludzi wspólnie przeżywających chorobę lub żałobę .

Krąg stanowi specyficzną formę taneczną, różniącą się od tańca w parach czy solo. Taniec w kręgu daje poczucie wsparcia, tu nie ma rywalizacji. Krąg jest podstawowym symbolem jedności i całości umożliwiając doświadczanie bycia częścią większej całości. Dlatego tańce korowodowe pełnią funkcję integracyjną i dają poczucie wspólnoty w różnych grupach wiekowych łącząc kobiety i mężczyzn. Krąg pozwala na stworzenie wspólnoty nawet z obcych sobie ludzi i umożliwia poczucie siły i mocy, jakiej nie odczujemy w pojedynkę. Tańce w kręgu zapewniają niezwykłe bogactwo przeżyć, bowiem wiele spośród nich ma głębokie znaczenie i historię oraz pozwalają doświadczyć jednomyślności i odpowiedzialności za całą grupę.