MCK Zawarcie
1 listopada 2015

II Liceum Ogólnokształcące