• kształcenie słuchu
  • poczucie rytmu
  • rozwijanie sprawności fizycznej ( zajęcia ruchowe)
  • podstawy tańca hip hop
  • taniec poprzez zabawę